Poniżej przedstawiamy Państwu orientacyjne ceny sporządzenia świadectwa energetycznego i wykonania badania termowizyjnego na terenie województwa pomorskiego. W celu przygotowania oferty na wykonanie świadectwa energetycznego indywidualnie dla Państwa potrzeb zapraszamy do kontaktu.

Przy zamówieniu świadectwa charakterystyki energetycznej wykonamy BEZPŁATNY POMIAR KAMERĄ TERMOWIZYJNĄ*.

Cena wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej:

Rodzaj obiektu: Cena: Termin realizacji:
Lokal mieszkalny 200-300 PLN od 3 do 5 dni
Dom jednorodzinny 300-400 PLN od 3 do 5 dni
Budynek wielorodzinny 800-3000 PLN od 5 do 7 dni
Budynek użyteczności publicznej od 800 PLN od 7 do 10 dni
Inne budynki/usługi tel. tel.

Cena badania termowizyjnego obiektu wraz z raportem termograficznym*:

Rodzaj obiektu: Cena: Termin realizacji:
Lokal mieszkalny 200-350 PLN od 3 do 5 dni
Dom jednorodzinny 300-450 PLN od 3 do 7 dni
Budynek wielorodzinny od 700 PLN od 5 do 7 dni
Budynek użyteczności publicznej od 800 PLN od 7 do 10 dni
Inwentaryzacja zdjęciowa IR
 
1h pracy kamery termowizyjnej
 
Inne usługi/budynki/obiekty
 
od 200 PLN
 
150 PLN
 

* W przypadku odpowiednich warunków pogodowych przy których można technicznie wykonać pomiar

* Raport termowizyjny sporządzany jest standardowo w wersji elektronicznej w pliku formatu PDF

Cena badania termowizyjnego i wykonania świadectwa energetycznego uzależniona jest od stopnia złożoności zlecenia, metrażu obiektu, terminu i miejsca realizacji. Ceny ustalane są indywidualnie ze zleceniodawcą po konsultacji i ustaleniu wymagań.

Cena wykonania świadectwa energetycznego obejmuje:

 1. Dojazd do każdego klienta
 2. Wizję lokalną budynku
 3. Pozyskanie dokumentacji technicznej budynku od Zarządcy lub Spółdzielni
 4. Pomiar termowizyjny przegród chłodzących budynku (przy spełnieniu warunków pogodowych)
 5. Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku
 6. Rejestracja świadectwa energetycznego w zasobach Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa
 7. Przekazanie klientowi świadectwa energetycznego w oprawionej formie papierowej i na płycie CD

Na cenę ma głównie wpływ kompletność dokumentacji budynku, jak również posiadanie wszelkich faktur, rachunków
czy też informacji na temat zakupionych materiałów budowlanych i urządzeń technicznych.

W celu dokładnej wyceny  prosimy o kontakt z podaniem podstawowych informacji dotyczących budynku/lokalu.

Cena badania termowizyjnego obejmuje:

 1. Dojazd do każdego klienta
 2. Wizję lokalną budynku
 3. Szczegółowe badanie kamerą termowizyjną obiektu wraz z interpretacją wyników
 4. Sporządzenie szczegółowego raportu-operatu termowizyjnego z pomiaru obiektu
 5. Przekazanie klientowi raportu termowizyjnego budynku wraz ze zdjęciami IR w pliku PDF
 6. Doradztwo techniczne odnośnie usunięcia występujących usterek na obiekcie

Aktualizacja: listopad 2020.

Close Menu