Poniżej przedstawiamy Państwu orientacyjne ceny sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej i wykonania badania termowizyjnego na terenie województwa pomorskiego. W celu przygotowania oferty na wykonanie świadectwa energetycznego lub termowizji indywidualnie dla Państwa potrzeb zapraszamy do kontaktu.

Przy zamówieniu świadectwa charakterystyki energetycznej wykonamy BEZPŁATNY POMIAR KAMERĄ TERMOWIZYJNĄ*.

Cena wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej:

Rodzaj obiektu: Cena: Termin realizacji:
Lokal mieszkalny 200-350 PLN od 3 do 5 dni
Dom jednorodzinny 350-450 PLN od 3 do 5 dni
Budynek wielorodzinny 800-3000 PLN od 5 do 7 dni
Budynek użyteczności publicznej od 800 PLN od 7 do 10 dni
Inne budynki/usługi tel. tel.

Cena badania termowizyjnego obiektu wraz z raportem termograficznym*:

Rodzaj obiektu:        Cena:        Termin realizacji:
Lokal mieszkalny        200-350 PLN       od 2 do 5 dni
Dom jednorodzinny        350-500 PLN       od 3 do 7 dni
Budynek wielorodzinny        od 700 PLN       od 5 do 7 dni
Budynek użyteczności publicznej        od 800 PLN       od 7 do 10 dni
Inwentaryzacja zdjęciowa IR
 
1h pracy kamery termowizyjnej
 
Inne usługi/budynki/obiekty
       od 250 PLN
 
       200 PLN
 
       tel.
 
 

* W przypadku odpowiednich warunków pogodowych przy których można technicznie wykonać pomiar, zakres badania obejmuje pomiar termowizyjny z oceną izolacyjności termicznej na miejscu.

* Raport termowizyjny sporządzany jest standardowo w wersji elektronicznej w pliku formatu PDF

Cena badania termowizyjnego i wykonania świadectwa energetycznego uzależniona jest od stopnia złożoności zlecenia, metrażu obiektu, terminu i miejsca realizacji. Ceny ustalane są indywidualnie ze zleceniodawcą po konsultacji i ustaleniu wymagań.

Cena wykonania świadectwa energetycznego obejmuje:

 1. Wizję lokalną budynku
 2. Dojazd do klienta na terenie trójmiasta bezpłatny
 3. Pozyskanie dokumentacji technicznej budynku od Zarządcy lub Spółdzielni
 4. Pomiar termowizyjny przegród chłodzących budynku (przy spełnieniu warunków pogodowych)
 5. Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku
 6. Rejestracja świadectwa energetycznego w zasobach Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju
 7. Przekazanie klientowi świadectwa energetycznego w oprawionej formie papierowej

Na cenę ma głównie wpływ kompletność dokumentacji budynku, jak również posiadanie wszelkich faktur, rachunków czy też informacji na temat zakupionych materiałów budowlanych i urządzeń technicznych.

W celu dokładnej wyceny  prosimy o kontakt z podaniem podstawowych informacji dotyczących budynku/lokalu.

Cena badania termowizyjnego obejmuje:

 1. Wizję lokalną budynku
 2. Dojazd do klienta na terenie trójmiasta bezpłatny
 3. Szczegółowe badanie kamerą termowizyjną obiektu wraz z interpretacją wyników
 4. Sporządzenie szczegółowego raportu-operatu termowizyjnego z pomiaru obiektu
 5. Raport termowizyjny jest analizą termogramów wraz z opisem oraz wnioskami
 6. Przekazanie klientowi raportu termowizyjnego budynku wraz ze zdjęciami IR w pliku PDF
 7. Doradztwo techniczne odnośnie ewentualnego usunięcia występujących usterek na obiekcie


Aktualizacja: styczeń 2021.

Close Menu